Home | Werkwijze | Montagevereisten
 • ALLE ruimtes waar de plinten geplaatst worden dienen goed begaanbaar te zijn
 • Standaard wordt alleen de wandzijde van de plint gekit
 • De wanden en vloeren dienen vlak te zijn zodat plaatsing met montagekit mogelijk is
 • Dat wanneer u een gietvloer heeft, het kantband verwijderd dient te zijn voor de montage.
 • Er dient voldoende ruimte te zijn om de plinten in te korten en te bewerken
 • Een plek waar binnen gezaagd kan worden in geval van slecht weer
 • Er dient parkeergelegenheid in de directe omgeving te zijn
 • Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de klant
 • Donkere wanden worden op uw verzoek en op eigen risico gekit (donkere wanden = anders dan wit)
 • Nacalculatie volgt, u betaalt alleen het aantal meters dat gebruikt is. Houdt u rekening met een zaagverlies van ca. 10%
 • Er dient voldoende licht in de woning/het bedrijfspand aanwezig te zijn (in de wintermaanden is het vroeg donker)