Copyright

© Copyright stuntenmetplinten 2006-2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc) die u op deze site (stuntenmetplinten en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij stuntenmetplinten of zijn gelicenceerd aan stuntenmetplinten.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door stuntenmetplinten.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

stuntenmetplinten.nl voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

bron : https://imeco.nl/extra-informatie/copyright/

Website teksten kopiëren is strafbaar


Kopiëren of publiceren van teksten zonder toestemming van de auteur is bij de wet verboden.  Strikt genomen mag niemand jouw teksten openbaar maken, publiceren of kopiëren zonder jouw toestemming. Daarvoor hoef je niets te doen. Alle copyright statements die je onder teksten tegenkomt zijn dan ook meestal overbodig, want ook zonder copyright tekst en uitleg is alle tekst op een website gewoon automatisch bij wet beschermd. Iedereen die tekst bedenkt en opschrijft heeft  auteursrecht. Het vervalt automatisch zeventig jaar na het overlijden van de auteur.

bron : https://www.ondernemeneninternet.nl/je-webteksten-beschermen/